> Home > 나눔터 > 교회갤러리
 
2017 여름성경학교(VBS) Day 1
시청각 부 2017-08-13 18:19:09 80

여름성경학교 Day1 from kpcr on Vimeo.


       
2017 여름성경학교(VBS) Day 2 시청각 부 2017.08.13
2017 여름성경학교(VBS)Day 5 -- Group별 사진 모음 시청각 부 2017.08.13
 
 
 
800 Hurley Ave., Rockville, MD 20850 | Tel.301-838-0766 (교회), 301-838-9445 (목사관) | Fax.301-838-0766
Copyright (c) 2008 Korean Presbyterian Church of Rockville All right reserved.