> Home > 나눔터 > 게시판
번호 제 목 이름 작성일 조회수
1134 고 이정순 권사님 (신 익훈집사 장모) 노 순이 2016.02.10 164
1133 Youth Update/EM: February 3, 2016 John Shin 2016.02.03 79
1132 Youth Update/EM: January 27, 2016 John Shin 2016.01.27 32
1131 Youth/EM Update: January 13, 2016 John Shin 2016.01.13 44
1130 Youth/EM Update: December 22, 2015 John Shin 2015.12.22 64
1129 고 탁 에스더 집사님 이 덕균 2015.12.22 186
1128 Youth/EM Update: December 16, 2015 John Shin 2015.12.16 47
1127 Youth/EM Update: December 9, 2015 John Shin 2015.12.09 34
1126 Youth/EM Update: December 2, 2015 John Shin 2015.12.02 45
1125 Youth/EM Update: November Summary John Shin 2015.11.27 41
1124 어린이 목자 간증: 배영랑 윤희문 2015.11.22 66
1123 Youth/EM Update: November 16, 2015 (1) John Shin 2015.11.16 38
1122 Youth/EM Update: Grace Retreat Rally (11/13/15) John Shin 2015.11.12 37
1121 Youth/EM Update: Thanksgiving Potluck (November 11, 2015) John Shin 2015.11.12 30
1120 Youth Group/EM Update John Shin 2015.11.09 52
1119 2015' 사경회 설교 말씀 시청각부 2015.10.10 61
1118 주일 설교 - 2015년 9월 20일 시청각부 2015.09.20 40
1117 새 주일학교 디텍터 소개 - Ms. Jennifer Haymaker 시청각부 2015.09.08 60
1116 박채은 어린이 목자 간증 시청각부 2015.09.08 25
1115 김 민 전도사& 이 보영 사모의 특별찬양 시청각부 2015.08.31 66
[처음]  3 10  [다음] [마지막] 
800 Hurley Ave., Rockville, MD 20850 | Tel.301-838-0766 (교회), 301-838-9445 (목사관) | Fax.301-838-0766
Copyright (c) 2008 Korean Presbyterian Church of Rockville All right reserved.